O víkendu, během kterého vrcholily oslavy vzniku samostatného Československého státu, se ve Vsetíně uskutečnila konference pro křesťanské umělce ARTKO 2018. Akce, která volně navazovala na pražskou Konferenci modliteb a chval 2017, uspořádali organizátoři festivalu UNITED ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých (KAM).

Konference byla zahájena v podvečer pátku 26. 10. 2018. Úvodního programu se ujal zahraniční host, španělský mim Carlos Martínez. Posluchačům například na základě svého příběhu ukázal provázanost osobních snů s vlastní identitou. Carlos měl v dětství dva velké sny – přání hovořit všemi řečmi světa a stát se hercem. Postupně zjišťoval, že není schopen naučit se vícero cizích řečí a na první sen rezignoval.

Sen o herectví se mu podařilo naplnit během studií na divadelní škole. Teprve po letech si při vystoupení s mezinárodní účastí uvědomil, že oba jeho sny došly naplnění – zahraniční návštěvníci během jeho vystoupení začali odkládat sluchátka, která byla napojena na překladatele. Rozuměli mu.

Pak se páteční program rozdělil a návštěvníci si mohli vybírat z projekce krátkých rozhovorů s umělci, stand-up vystoupeními (tj. vystoupení, kdy umělec dostává prostor na pódiu a jeho cílem je oslovit přítomné diváky). Fungovala také místnost chval, kde se v jednu chvíli spontánně vznikla kapela složená z kytaristy Oty Pinknera, hudebníků Jiřího Jelínka, Lukáše Hradila a dalších.

Sobota byla vyhrazená seminářům, kterých se uskutečnilo celkem 15. Mezi jejich vedoucími se vystřídali například Lubomír Hlavsa, Pavel Helan, John de Jong, Aneta Morales, Julius Slovák, Jakub Tomoszek a jiní. Celkový počet účastníků, složený z návštěvníků, vystupujících a organizátorů, se pohyboval kolem čísla 220. Celou akci v sobotu večer zakončilo divadelní představení Carlose Martíneze, které bylo volně dostupné pro veřejnost. Výběr jeho nejlepších scének s názvem Hand Made sledovalo na 330 diváků.

Hlavní koordinátorka Markéta Satková k proběhlé akci uvedla: „ARTKO 2018 je prvním setkáním tohoto typu, které jsme uspořádali a po jeho uskutečnění jsme dostali velice pozitivní zpětnou vazbu a dokonce nabídky na spolupráci s dalšími umělci. To je pro nás velkou odměnou a plánujeme v této iniciativě mezi umělci pokračovat. Zatím nepředstavím žádný konkrétní plán, jelikož se teprve rodí, ale můžu říct, že se těším, že tato práce poroste.“

„Na akci se sešla velmi zajímavá skupina lidí, které spojovala nejen jejich víra, ale i jejich zájem o umění, ať už šlo o hudbu, výtvarné umění, divadlo nebo tanec. Já osobně jsem na ARTKu cítil zvláštní pocit povzbuzení. Komunita umělců je evidentně něco, co může být do budoucna velmi zajímavé, živé a může to přinést nové věci do života církve a přesahovat i mimo ni.“ dodává další z organizátorů, Filip Zavřel.